Jesteś tutaj:

Autor: Joanna Dyrcz

Projekt „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0045/18-00

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Pełnienie funkcji koordynatora projektu w ramach projektu „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi”

Do góry