KONTAKT

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI
(siedziba ośrodek zdrowia) Zawoja 1580  34–222 Zawoja
Telefon: 033 877-50-49, 033 877-66-60