ZAPYTANIE OFERTOWE- Realizacja zamówienia pn.: Przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

Projekt „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia pn.: Przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

Zawoja 1580

34-222 Zawoja

Opis przedmiotu zamówienia

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

80500000-9  Usługi szkoleniowe

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie”, zgodnie z diagnozami oraz indywidualną ścieżką udziału w projekcie.

Zamówienie podzielone jest na 2 części :

Lp. Temat zajęć Liczba godzin Liczba uczestników Minimalny program kursu
CZĘŚĆ I: WARSZTATY WYJAZDOWE
1. Automotywowanie 16 16 osób

 

Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej celów, wartości i mechanizmów własnego działania. Dzięki ćwiczeniom u Uczestników następuje poprawa sprawności i efektywności zawodowej, potrafią oni rozpoznawać potencjalne źródła konfliktów motywacyjnych, przyjmować częściej postawę nastawioną na szukanie rozwiązań, a nie problemów. Szkolenie automotywowanie dostarcza również narzędzi do kształtowania poczucia odpowiedzialności za siebie i innych oraz przyczynia się do wzrost wiary w siebie, mocy i skuteczności działania. Zajęcia opierają się na treningu zawierającym następujące moduły: mój czas- czyli praca z celami, wartościami, samoorganizacją, priorytetami, poza tym: natura motywacji wewnętrznej i zewnętrznej, automotywacja w sytuacji zmiany, profilaktyka wypalenia zawodowego, budowanie pewności siebie, radzenie sobie z trudnymi emocjami.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia automotywowanie:

wzrost kompetencji Uczestników w zakresie automotywowania
poprawa sprawności i efektywności zawodowej
rozpoznawanie potencjalnych źródeł konfliktów motywacyjnych
kształtowanie postaw nastawionych na rozwiązanie , nie na problem
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
wzrost samoświadomości
wzrost wiary w siebie, mocy i skuteczności działania

 

2. Warsztat Samooceny 16 16 osób Budowanie poczucia własnej wartości jest bardzo istotnym elementem naszego życia. Na poczucie naszej wartości ma niewątpliwie wpływ najbliższe otoczenie. Kiedy dorastamy, poczucie własnej wartości zależy w dużej mierze od nas samych. To my samodzielnie przyjmujemy postawę wobec siebie i dokonujemy samooceny. Na samoocenę wpływać będzie wiele czynników np. charakter, wyniki w nauce, nasze talenty i umiejętności, ale także zdanie innych ludzi, wśród których przebywamy. Samoocena może być różna: pozytywna, zaniżona, umiarkowana, zawyżona. Sygnałem do zastanowienia się nad swoim poczuciem własnej jest zarówno zaniżona samoocena, jak i zawyżona. Zaniżona samoocena powoduje wycofanie i barierę do tworzenia, współdziałania w grupie. Osoba o zaniżonej samoocenie nie widzi żadnej szansy na poprawę swojego samopoczucia. Natomiast zawyżona samoocena przejawiać może postawę egoistyczną i niedostrzeganie wad. Akceptacja samego siebie jest bardzo ważna. Wiara we własne siły i umiejętności dodaje nam skrzydeł i działa motywująco.

Cele szkolenia: doskonalenie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron – kształtowanie umiejętności mówienia innym o ich zaletach – kształtowanie umiejętności przyjmowania komplementów na swój temat – nauka akceptowania własnych ograniczeń – poprawa samopoczucia

 

CZĘŚĆ II: WARSZTATY STACJONARNE

1. Warsztaty radzenia sobie ze stresem i kontrolowania emocji 8 x 2 25 osób

 

(z uwagi na dużą grupę uczestników zajęcia będą realizowane w dwóch mniejszych grupach)

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą nauczyć się kontrolować i panować nad stresem – zarówno w pracy, jak i w codziennych sytuacjach. Korzyści dla uczestników: umiejętność zapobiegania stresowi, poznanie sposobów zwalczania stresu, umiejętność bezstresowej komunikacji, umiejętność radzenia sobie z krytyką, skuteczność w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Program szkolenia: Pojęcie „stresu” – pozytywne i negatywne następstwa jego występowania, Doraźne i błyskawiczne metody antystresowe, Typowe źródła stresu, Sposoby redukcji stresu, Antystresowy styl życia, czyli jak kontrolować emocje i zapobiegać zbyt wysokiemu poziomowi stresu. Zastosowane kwestionariusze i testy: test osobowości, test postaw asertywnych, kwestionariusz inteligencji emocjonalnej.
2. Trening kreatywności – Jak pobudzać i ćwiczyć twórcze myślenie? 8 x 2 20 osób

 

(z uwagi na dużą grupę uczestników zajęcia będą realizowane w dwóch mniejszych grupach)

Uczestnicy nabędą wiedzę o trudnościach blokujących myślenie kreatywne, Zasadach i technikach pobudzania kreatywności, Skutecznej komunikacji w grupie. Nabędą umiejętności poszerzania perspektyw  i pobudzania swojej kreatywności, Diagnozowania swoich ograniczeń, blokad w kontekście kreatywności. Zakres treningu: Czym jest kreatywność, przełamywanie barier, ograniczeń i schematów,  praktyczne metody i techniki pobudzania kreatywności np. mapa myśli  Buzana, technika Napoleona, jak stosować strumień świadomości w treningu kreatywnego myślenia. . Praca w grupie: jak dbać o efektywną komunikację i synergię w grupie, jak zachęcać do kreatywnego myślenia osoby o mniejszej potrzebie „sprzedawania własnych pomysłów. Uczestnicy nabędą wiedze o  trudnościach blokujących myślenie kreatywne, zasadach i technikach pobudzania kreatywności, skutecznej komunikacji w grupie która sprzyja kreatywności zespołowej. Nabędą umiejętności poszerzania perspektywy i pobudzania swojej kreatywności, diagnozowania swoich ograniczeń, wzbudzania i wzmacniania u siebie motywacji.
3. Warsztaty w dziedzinie rozwoju osobistego – Autoprezentacja 8 x 2 17 osób

 

(z uwagi na dużą grupę uczestników zajęcia będą realizowane w dwóch mniejszych grupach)

W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli okazję lepiej poznać siebie, poprzez poznanie swoich mocnych stron – wiedza ta jest podstawą skutecznej autoprezentacji. Nauczą się korzystać z własnych atutów oraz eksponować je na zewnątrz. Warsztat pozwoli im zrozumieć, czym jest efektywna autoprezentacja, poznają techniki autoprezentacyjne, będą mieli okazję zastanowić się nad własnym stylem autoprezentacji. Uczestnicy dowiedzą się, jakie zachowania wpływają na to jak postrzegają ich inni ludzie, dostaną cenne informacje zwrotne, które pozwolą im świadomie kierować wywieranym wrażeniem. W trakcie warsztatu uczestnicy poznają i przećwiczą techniki, które pomogą im redukować stres w sytuacjach związanych z autoprezentacją. Warsztatowe symulacje i ćwiczenia praktyczne pozwolą uczestnikom czuć się pewniej w życiu codziennym, a także w trakcie realnych rozmów o pracę.
4. Trening ekonomiczny – gospodarowanie własnym budżetem 8 x 2 25 osób

 

(z uwagi na dużą grupę uczestników zajęcia będą realizowane w dwóch mniejszych grupach)

 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności umiejętnego planowania i gospodarowania budżetem rodziny, pozyskanie wiedzy i narzędzi w celu poprawy swojej sytuacji finansowej, uzyskanie informacji jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych (Zarządzanie budżetem domowym), nabycie wiedzy jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach, poznanie metod redukcji wydatków aby przestać co miesiąc tracić zbędne pieniądze. Tematyka: jak efektywnie  zarządzać swoim budżetem, jak planować wydatki i umiejętnie realizować swoje potrzeby, jak skutecznie oszczędzać – dobre praktyki oszczędzania, kredyty, pożyczki i inne usługi finansowe –jakie są korzyści i zagrożenia, jak wyjść z zadłużenia; upadłość konsumencka – kiedy warto ją przeprowadzić.
5. Trening motywacyjny 8 x 2 25 osób

 

(z uwagi na dużą grupę uczestników zajęcia będą realizowane w dwóch mniejszych grupach)

 

 

Uczestnicy zapoznają się z pojęciami z zakresu psychologii osiągania celów. Nauczą się, jak ustalać priorytety oraz jak wyznaczać cele osobiste. Poznają strategie planowania oraz techniki motywacyjne. Wiedza zdobyta na szkoleniu pomoże słuchaczom efektywniej wykorzystywać własny potencjał oraz rozwijać się społecznie i zawodowo.

Korzyści dla uczestników: poznanie sposobów zmiany własnego przekonania, które oddala od efektywnej i satysfakcjonującej pracy, poznanie narzędzi zmiany postawy i wzbudzania wewnętrznej motywacji, poznanie sposobów zmiany przekonania innych pracowników, tak aby cele, były realizowane jeszcze szybciej i efektywniej realizowane.  W programie szkolenia znajdzie się: Efektywność, a właściwie jak myślę o swojej efektywności, Motywy i motywacja, Teorie motywacji i ja, Sinusoida motywacji, Stres a realizacja celów.

6. Automotywowanie 16 10 osób

 

Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej celów, wartości i mechanizmów własnego działania. Dzięki ćwiczeniom u Uczestników następuje poprawa sprawności i efektywności zawodowej, potrafią oni rozpoznawać potencjalne źródła konfliktów motywacyjnych, przyjmować częściej postawę nastawioną na szukanie rozwiązań, a nie problemów. Szkolenie automotywowanie dostarcza również narzędzi do kształtowania poczucia odpowiedzialności za siebie i innych oraz przyczynia się do wzrost wiary w siebie, mocy i skuteczności działania. Zajęcia opierają się na treningu zawierającym następujące moduły: mój czas- czyli praca z celami, wartościami, samoorganizacją, priorytetami, poza tym: natura motywacji wewnętrznej i zewnętrznej, automotywacja w sytuacji zmiany, profilaktyka wypalenia zawodowego, budowanie pewności siebie, radzenie sobie z trudnymi emocjami.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia automotywowanie:

wzrost kompetencji Uczestników w zakresie automotywowania
poprawa sprawności i efektywności zawodowej
rozpoznawanie potencjalnych źródeł konfliktów motywacyjnych
kształtowanie postaw nastawionych na rozwiązanie , nie na problem
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
wzrost samoświadomości
wzrost wiary w siebie, mocy i skuteczności działania

 

7. Warsztat Samooceny 16 10 osób Budowanie poczucia własnej wartości jest bardzo istotnym elementem naszego życia. Na poczucie naszej wartości ma niewątpliwie wpływ najbliższe otoczenie. Kiedy dorastamy, poczucie własnej wartości zależy w dużej mierze od nas samych. To my samodzielnie przyjmujemy postawę wobec siebie i dokonujemy samooceny. Na samoocenę wpływać będzie wiele czynników np. charakter, wyniki w nauce, nasze talenty i umiejętności, ale także zdanie innych ludzi, wśród których przebywamy. Samoocena może być różna: pozytywna, zaniżona, umiarkowana, zawyżona. Sygnałem do zastanowienia się nad swoim poczuciem własnej jest zarówno zaniżona samoocena, jak i zawyżona. Zaniżona samoocena powoduje wycofanie i barierę do tworzenia, współdziałania w grupie. Osoba o zaniżonej samoocenie nie widzi żadnej szansy na poprawę swojego samopoczucia. Natomiast zawyżona samoocena przejawiać może postawę egoistyczną i niedostrzeganie wad. Akceptacja samego siebie jest bardzo ważna. Wiara we własne siły i umiejętności dodaje nam skrzydeł i działa motywująco.

Cele szkolenia: doskonalenie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron – kształtowanie umiejętności mówienia innym o ich zaletach – kształtowanie umiejętności przyjmowania komplementów na swój temat – nauka akceptowania własnych ograniczeń – poprawa samopoczucia

Każda ze wskazanych powyżej części Zamówienia określana będzie dalej mianem „Zadania”.

Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na poszczególne Zadania. Wykonawca może złożyć ofertę dotyczącą jednego lub obydwu zadań. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził usługę zgodnie z 4.    ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) oraz warunkami prawnymi wynikającymi z aktualnie obowiązujących rozporządzeń Rady Ministrów ustanawiającymi określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

W związku z COVID-19 od Wykonawcy wymaga się:

Przed zajęciami zobowiązuje się wykonawcę do zbadania temperatury ciała prowadzących zajęcia i uczestników. W przypadku gdy wynosiła będzie ona powyżej 37 st. C i/lub będą wyraźne oznaki przeziębienia (katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle gardła, wysypka, brak węchu, brak smaku, ból głowy  itd.) osoba taka nie zostaje dopuszczona do zajęć/ nie może takich zajęć prowadzić.

Podpisania z każdym z uczestników w każdym dniu zajęć oświadczenia zawierającego poniżej określone zapisy:

 1. Nie posiadam oznak przeziębienia (katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle gardła, wysypka temperatura powyżej 37 st. C itd.)
 2. Takie objawy u mnie nie występowały w ostatnich 14 dniach
 3. W ciągu ostatnich 14 dni: ja, moi domownicy ani osoby, z którymi miałem/am bezpośredni kontakt nie przebywały za granicą.
 4. Nie miałem/am w ostatnich 14 dniach bezpośredniego kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV – 2.
 5. Moi domownicy nie pozostają w okresie kwarantanny.
 6. Mając świadomość potencjalnego zagrożenia COVID-19, biorę udział w zajęciach na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

 

W sytuacji pojawienia się potwierdzonego zakażenia COVID-19 lub objęcia kwarantanną uczestnika lub prowadzącego zajęcia, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i Koordynatora projektu „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie”.

 

Dodatkowe informacje – dotyczy wszystkich Zadań

 1. Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanej liczby godzin na rzecz uczestników projektu. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba godzin może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.
 2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera ryczałtowy zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług oraz wykorzystywanych materiałów.
 3. Jedna godzina warsztatów/treningów grupowych = 45 minut.
 4. Niezależnym od stron umowy warunkiem przekazania środków z tytułu prawidłowego wykonania umowy jest dostępność środków na rachunku bankowym Zamawiającego, uzależniona od transferów z Instytucji Pośredniczącej. Wykonawca wyraża zgodę na przesunięcie terminu zapłaty wynagrodzenia w przypadku opóźnień w przekazywaniu transz dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą.
 5. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z Regulaminem Konkursu 9.1.1. RPO WM, wnioskiem o dofinansowanie projektu, indywidualną ścieżka wsparcia każdego z uczestników oraz innymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS, w szczególności Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

W szczególności wymaga się, aby osoba wykonująca zadanie spełniała następujące warunki:

 • obciążenie wynikające z wykonywania usług w ramach niniejszego zapytania nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie;
 • łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych
  z innych źródeł, w tym środków własnych wykonawcy i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie;
 • w związku ze świadczeniem usług w ramach projektu „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” nie zachodzi konflikt interesów i podwójne finansowanie;
 • nie była zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WM na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia (dot. poszczególnych zadań):
Lp. Temat zajęć Termin realizacji:
1. Warsztaty wyjazdowe:
 • „Automotywowanie”
29 – 30.08.2020 r.
 • „Warsztat samooceny”
19 – 20.09.2020 r.
2. Warsztaty stacjonarne do 20.12.2020 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (których nie można było przewidzieć).

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dyspozycyjności osoby realizującej zamówienie zgodnie z terminarzem przekazanym przez Zamawiającego. Brak dyspozycyjności wskazanego przez Wykonawcę do realizacji usługi trenera nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ze świadczenia usługi we wskazanym terminie.

Miejsce realizacji:

Warsztaty wyjazdowe odbędą się w hotelu, w miejscowości oddalonej od siedziby Zamawiającego o maksymalnie 150 km. Zamawiający zapewni: zakwaterowanie oraz wyżywienie dla trenera oraz dojazd do hotelu, w którym będzie odbywał się warsztat, z Zawoi i powrót do Zawoi. Warsztaty odbywać się będą w formule wyjazdu weekendowego.

Warsztaty stacjonarne odbędą się w Sali zapewnionej przez Zamawiającego na terenie gminy Zawoja. Program zajęć powinien przewidywać przerwę na posiłek obiadowy a po każdych 2 godzinach przerwę kawową – 15 min. Wykonawca uzgadnia harmonogram warsztatów z Zamawiającym.

 1. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji realizowanych prac odrębnie dla każdego warsztatu, w następującej formie:
 • DZIENNIK ZAJĘĆ wraz z wzorem materiałów szkoleniowych przekazanych uczestnikom
 • LISTY potwierdzające realizację usług: lista obecności odrębnie dla każdego dnia, lista odbioru materiałów, lista odbioru certyfikatu/zaświadczenia przez uczestnika
 • Na zakończenie warsztatu, dla każdego uczestnika Wykonawca przygotowuje CERTYFIKAT/ ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCY UDZIAŁ W TRENINGACH/ WARSZTATACH. Kopie przekazanych certyfikatów zostaną dostarczone do Zamawiającego wraz z protokołem odbioru końcowego.

Wzory dokumentów obowiązujące Wykonawcę będą stanowiły załącznik do umowy związanej z realizacją zamawianej usługi.

Dokumentacja realizacji umowy będzie dostarczona Zamawiającemu sukcesywnie po zakończeniu poszczególnych treningów/ warsztatów.

 1. Korzystanie z usług podwykonawców możliwe jest jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego.
 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                          w postępowaniu dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – oświadczenie wg załącznika nr 2;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia – oświadczenie wg załącznika nr 2;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – oświadczenie wg załącznika nr 2;
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – oświadczenie wg załącznika nr 2;
 5. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej osobami (wymagane wykształcenie wyższe magisterskie) – trenerami, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadzili minimum 10 warsztatów w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. Warsztat tożsamy z przedmiotem zamówienia rozumiany jest jako szkolenie /warsztat grupowy poświęcony szeroko rozumianemu rozwojowi osobistemu, pracy nad sobą itp. – dokumenty potwierdzające deklarowane wykształcenie i doświadczenie należy dołączyć do składanego wniosku.

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonego oświadczenia oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik 3), wg formuły „spełnia/nie spełnia”, odrębnie dla każdego zadania, którego dotyczy oferta. Wykonawca może przedstawić w załączniku nr 3 tą samą osobę przewidzianą do wykonania zadania 1 i zadania 2. Składając ofertę na obydwa zadania należy wypełnić obydwie tabele załącznika 3. Wykonawca, który nie wykaże spełniania ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. II, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia:

 1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
 2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzonego według wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. oświadczenia RODO (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
 4. Zmiana umowy

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli:

 1. w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,
 2. zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,
 3. zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy, oraz zmiany wynikające z następstw zmian wytycznych dotyczących RPOWM lub innych wytycznych i zaleceń mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiana ta przeprowadzona może być jedynie w zakresie polegającym na dostosowaniu umowy
 4. zmiana leży w interesie Zamawiającego.

 

 1. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, która:

 1. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 4. została złożona po terminie,
 5. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

W toku postępowania Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia                            lub wyjaśnienia treści oferty.

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

O wyborze najkorzystniejszej oferty, odrębnie dla każdego zadania, decydować będą kryteria:

 1. Cena brutto – max. 90 pkt.

Przez cenę brutto rozumie się cenę (z podatkiem VAT), a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej koszt całkowity ponoszony przez Zamawiającego z tytułu realizacji usługi zawierający również wszelkie należności z tytułu podatków i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego,
jak i Wykonawcy – tzw. „brutto-brutto”.

W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

Cmin

Pc = ————– x  90 pkt.

Cn

gdzie:

Pc – punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto”;

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie zadania spośród złożonych ofert;

Cn – cena brutto za wykonanie zadania zaproponowana przez Wykonawcę, którego oferta jest badana.

 1. Doświadczenie – max. 10 pkt.

Punkty za kryterium „doświadczenie” wykonawcy w realizacji usługi szkoleniowej zostaną przyznane w skali 0 – 10 pkt., odrębnie dla każdego zadania, weryfikacja na podstawie załącznika nr 3.

Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi objętej zamówieniem oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

 • 1 – 10 przeprowadzonych warsztatów i treningów grupowych w tematyce tożsamej z zadaniem – 0 pkt.
 • 11 – 15 przeprowadzonych warsztatów i treningów grupowych w tematyce tożsamej z zadaniem – 5 pkt
 • 16 – 20 przeprowadzonych warsztatów i treningów grupowych w tematyce tożsamej z zadaniem – 10 pkt.

Maksymalna liczba punków do uzyskania w ramach kryterium 10 pkt.

Tematyka tożsama z zadaniem rozumiana jest jako szkolenie /warsztat grupowy poświęcony szeroko rozumianemu rozwojowi osobistemu, pracy nad sobą itp.

Liczba przyznanych punktów (łączna oraz w poszczególnych kryteriach) będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Złożone oferty będą oceniane odrębnie dla każdego zadania.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów stanowiącą sumę punktacji z poszczególnych kryteriów.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na najniższą cenę, Zamawiający wezwie tych wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Złożenie oferty dodatkowej zawierającej cenę wyższą niż zaoferowana w złożonej ofercie będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy
z postępowania.

 • Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, Zawoja 1580, 34-222 Zawoja, w godzinach pracy Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną (jako skany dokumentów) na adres: gopszawoja.efs@gmail.com, w terminie do 26.08.2020 r. do godz. 12.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania np. przesyłką pocztową, czy kurierską.

Złożone oferty zarówno podlegające ocenie jak i odrzucone lub złożone po terminie nie będą zwracane.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany  do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszystkich pól formularza). Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy
o ile nie wynikają one z ogólnie dostępnych źródeł (KRS, CEIDG).

 

 • Dodatkowe warunki
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. W takim przypadku nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 • Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 • Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 • Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.
 • W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 1. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku:

 1. jeżeli najkorzystniejsza oferta przekraczać będzie budżet ustalony przez zamawiającego na realizację zadania,
 2. w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez, co skutkowałoby nieprzyznaniem środków dotacyjnych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia,
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 5. została złożona jedna ważna oferta.

W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna dla:

 • wykonawców będących osobami fizycznymi,
 • wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,
 • pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),
 • członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

Zawoja 1580, 34-222 Zawoja

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady „rozeznanie rynku” określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 20 rozdz. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą „rozeznanie rynku”, określoną w rozdz. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 • Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

 • Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Maciej Karmiński pod numerem telefonu 606 458 558    oraz adresem email: gopszawoja.efs@gmail.com.

 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Oświadczenie Wykonawcy
 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 4. Oświadczenia RODO