Jesteś tutaj:

Miesiąc: lipiec 2020

Projekt „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wynajem sal na potrzeby realizacji form wsparcia dla uczestników projektu „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” do realizacji zamówienia została wybrana oferta złożona przez:

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej i Leśnej Osób Uprawnionych w Zawoi

34-222 Zawoja 129

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Wynajem sal na potrzeby realizacji form wsparcia dla uczestników projektu „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie””

Do góry